Kompletní nabídka služeb LOREMA Wellness

ServisCeník servisních služeb LOREMA Wellness s.r.o.Činnost Cena
Reklamační servis (v době platné záruky) zdarma
Servisní výjezd (do 1h práce) 800,- Kč
Servisní hodina (každá další hodina po 1.hodině práce) 600,- Kč
Zbytečný výjezd (neumožnění instalace, chybná stavební nebo elektrická připravenost apod.**) 16,- Kč/km + 4000,- Kč/1 technik
Materiál - instalatérský dle spotřeby
Materiál - komponenty pro hydromasážní vany dle katalogu
Materiál - komponenty pro masážní bazénky na dotaz
 
Cestovné
Sazba za 1 km (hradí se cesta tam i zpět!) 10,- Kč/km
Technik na cestě 400,- Kč za každou započatou hodinu


Uvedené ceny nezahrnují DPH.

  • Vykládku a přemístění zařízení a zboží na místo instalace zabezpečí objednavatel montáže na vlastní náklady.
  • Zákazník je povinen zajistit neztížený přístup servisnímu technikovi ke všem instalovaným zařízením masážního bazénku včetně rozvodů vzduchu, vody, elektroinstalace a ostatní technologie což platí zejména v případě obezdění nebo zapuštění masážního bazénku!
  • Servisní technik je povinen provádět servisní práce ve firemním oblečení LOREMA Wellness s.r.o.
  • Reklamační protokol musí obsahovat počet odpracovaných hodin servisním technikem, které zákazník stvrzuje svým podpisem.
  • Podpisem zákazník vyslovuje svůj souhlas s vystavením daňového dokladu v souladu s EET a následným doručením v elektronické podobě.


* V případě znemožnění montáže, po předchozím oboustranném odsouhlasení termínu, z důvodu nesprávné stavební připraveností, neprůchodnosti zařízení na místo instalace nebo neumožnění přístupu na místo montáže uhradí objednavatel montáže všechny náklady spojené s cestou montážní firmy (16,- Kč/km minimálně však 4000,- Kč) popř. ostatních nákladů (přeprava zařízení, pojištění apod.)

© 2020 LOREMA Wellness s.r.o., Všechna práva vyhrazena.   |   Ochrana osobních údajů